Negara-negara Selatan

  • Negara-negara Selatan adalah Negara-negara Dunia Ketiga
  • Mempunyai banyak persamaan dari segi latar belakang ekonomi
  • Pernah dijajah oleh kuasa barat
  • Masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah
  • Bergantung kepada negara maju kerana Negara-negara Selatan tiada kepakaran
  • 1987, Suruhanjaya Selatan-selatan telah ditubuhkan setelah dicadangkan oleh Dr Mahathir semasa Sidang Kemuncak NAM
  • Strategi adalah menubuhkan G15 atau Kumpulan 15
  • Sidang kemuncak yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur


0 comments:

Post a Comment